Risk Management; situaties beoordelen vanuit de gelopen risico’s. Vervolgens beoordelen welke risico’s verminderd kunnen worden met oplossingen als sleutelbeheer, algemene voorwaarden, etc. De risico’s die overblijven kunnen misschien zelf gedragen worden en anders bij een verzekeraar ondergebracht worden.

Schadeverzekeringen: Alle voorkomende risico’s worden door ons bemiddeld en beheerd. Pensioen: Voor uw werknemers of voor uzelf. Inkomen: Hieronder verstaan we ziekteverzuimdekking, arbeidsongeschiktheid en zaken als duurzame inzetbaarheid